Peribahasa

Adapun manikam itu jika dijatuhkan ke dalam limbahan sekalipun, niscaya tidak hilang cahayanya
Orang yang asalnya baik jika ia miskin ataupun menjadi suruh-suruhan orang, tabiatnya, kelakuannya, dan budi bahasanya tetap baik

Peribahasa

Belakang parang lagi jika diasah niscaya tajam
Sebodoh-bodohnya orang, jika berusaha dan belajar akan menjadi pandai

Peribahasa

Berhakim kepada beruk
Meminta pengadilan kepada orang yang tamak niscaya akan rugi

Peribahasa

Seperti orang mati jika tiada orang mengangkat bila akan bergerak
Seseorang yang daif yang tidak mempunyai daya upaya, jika tiada orang menolongnya niscaya akan semakin susah

Anonim

Sesungguhnya hati adalah ladang, maka tanamkanlah ia dengan perkataan yang baik. Karena jika tidak tumbuh semuanya (perkataan yang tidak baik) niscaya tumbuh sebagiannya

Abdullah Gymnastiar

Semakin sedikit keinginan duniawi untuk kepuasan diri, semankin banyak keinginan duniawi untuk beramal, niscaya semakin tenang dan mulia hidup ini.

Abdullah Gymnastiar

Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita.