Peribahasa

Intan disangka batu kelikir
Tidak pandai menghargai sesuatu

Peribahasa

Seperti kera dapat bunga
Tiada dapat menghargai keindahan (jasa, nilai, dsb)

Andrie Wongso

Waktu adalah harta yang paling bernilai bagi setiap manusia. Hanya mereka yang sadar akan nilai waktu yang mampu menghadapi dengan mengembangkan dirinya secara maksimal!

Roy Disney

Tidak sulit mengambil keputusan bila anda tahu nilai-nilai hidup anda.

John C. Maxwell

Saat Anda bertemu dengan orang lain, berusahalah untuk menambah nilai pada mereka.

Abdullah Gymnastiar

Pastikan transaksi belanja kita bernilai ibadah yaitu tidak semata hanya tukar menukar uang dengan barang saja, tapi harus mempunyai nilai lebih dari itu. Nopember 2002

Pramoedya Ananta Toer

Nilai yang diwariskan oleh kemanusiaan hanya untuk mereka yang mengerti dan membutuhkan. Humaniora memang indah bila diucapkan para mahaguru