Peribahasa

Gajah berjuang sama gajah, pelanduk (kancil) mati di tengah-tengah
Jika terjadi pertengkaran (peperangan) antara orang (negara) besar, orang kecil (negara kecil) yang celaka

Peribahasa

Tunggang hilang berani mati
Tidak gentar menjalankan kewajiban (terutama yang mengenai bangsa dan negara)

Abdurrahman Wahid

Tidak boleh lagi ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan serta ideologi.

Albert Camus

Saya harus mencintai negara saya dan keadilan . I have to love my country and justice.

Abdullah Gymnastiar

Orang jahat bukan hanya para pembunuh. Orang yang bermuka dua juga sangat jahat, sebab ia mampu menghancurkan negara yang kuat sekalipun.

Tan Malaka

Negara Soviet sebenarnya belum mewujudkan komunisme – Naar de ‘Republiek Indonesia’Menuju Republik Indonesia (1925)

Khalil Gibran

Manusia terbahagi dalam bangsa, negara dan segala perbatasan. Tanah airku adalah alam semesta. Aku warganegara dunia kemanusiaan.