Peribahasa

Jung satu, nakhoda dua
Dua pemimpin dalam satu jabatan

Peribahasa

Kapal satu nakhoda dua
Satu pekerjaan yang dikepalai dua orang