Peribahasa

Adat pasang berturun naik
Keadaan yang selalu berubah-ubah, terutama tentang kekayaan atau kedudukan seseorang

Peribahasa

Belanak bermain di atas karang
Ombak besar (sehingga ikan belanak yang biasanya senang diam dalam pasir laut, naik ke permukaan laut)

Peribahasa

Berjanjang naik, bertangga turun
Menurut derajat dan kedudukan masing-masing; menurut aturan yang lazim berlaku

Peribahasa

Kadok naik junjung
Orang hina (miskin dsb) merasa mulia (kaya dsb)

Peribahasa

Kaki naik, kepala turun
Selalu sibuk bekerja

Peribahasa

Lopak jadi perigi
Naik derajat (orang miskin menjadi kaya dsb)

Peribahasa

Lupak jadi perigi
Naik derajat (kedudukan) seperti orang miskin menjadi kaya