Peribahasa

Nafsu nafsi, raja di mata, sultan di hati
Berbuat sekehendak hati sendiri