Peribahasa

Ada angin ada pohon nya (hujan berpohon, panas berasal)
Segala hal ada asal mulanya (sebab-sebabnya)