Peribahasa

Bulat boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan
Sudah sepakat benar; sudah putus mufakat

Peribahasa

Rentak sedegam, langkah sepijak
Seia sekata; mufakat

Peribahasa

Elok kata dalam mufakat, buruk kata di luar mufakat
Apa yang hendak dikerjakan sebaiknya dibicarakan dulu dengan teman sejawat atau kaum keluarga, dsb