Anonim

Memang lebih mudah mencari kekurangan orang lain daripada mencari kelebihannya.
Pun, lebih mudah menemukan kesalahan orang lain daripada kebaikannya.

Quote

Rumput tidak akan mudah tumbuh dilahan yang ditanami sayur-sayuran. Hati tidak mudah timbul kebencian bila dipenuhi rasa persahabatan. – Anonim

Peribahasa

Angan lalu, paham tertumbuk
Suatu hal yang banyak halangannya meskipun tampaknya dapat dilakukan dengan mudah

Peribahasa

Ayam putih terbang siang
Mudah ketahuan (tentang perkara dsb)

Peribahasa

Bagai garam jatuh ke air
Nasihat dsb yang mudah diterima

Bob Sadino

Sesuatu yang didapatkan dengan mudah akan menghilang dengan cara yang mudah juga, dan tentu ini tidak akan membentuk karakter manusia yang tangguh.

Peribahasa

Hitam mata itu mana boleh bercerai dengan putihnya
Orang yang sedang bercinta tidak mudah dipisahkan