Peribahasa

Beroleh sehasta hendak se depa
Sudah diberi sedikit, mau minta lebih lagi

Peribahasa

Hujan berbalik ke langit
Orang berkuasa (pandai, kaya, dsb) minta tolong kepada orang yang lemah (bodoh, miskin, dsb)

Peribahasa

Kalau laba bercikun-cikun, buruk diberi tahu orang
Apabila beroleh kesenangan diam saja, tetapi apabila menderita kesusahan berkeluh kesah atau minta tolong kepada orang lain

Andrea Hirata

diberi mobil-mobilan dia menolak, diberi gula-gula dia minta balon, dikasih balon dia minta balon gas, dikasih balon gas dia minta gula-gula. tak dikasih apa-apa, dia minta mobil-mobilan. diberi mobil-mobilan dan balon, dia minta balon gas. diberi mobil-mobilan, gula-gula, balon, dan balon gas, dia tak minta apa-apa.

Peribahasa

Minta dedak kepada orang mengubik
Minta pertolongan dsb kepada orang yang tidak punya

Peribahasa

Minta pucuk pada alu (= menghendaki pucuk alu)
Menghendaki sesuatu yang tidak mungkin tercapai

Peribahasa

Minta sisik pada limbat
Menghendaki sesuatu yang mustahil tercapai