Peribahasa

Alah limau oleh benalu
Orang yang merugikan atau menguasai orang atau tempatnya menumpang

Peribahasa

Ikan biar dapat, serampang jangan pukah
Biar tercapai maksudnya, tetapi jangan ada sesuatu yg merugikan

Peribahasa

Ke mana dialih, lesung berdedak juga
Sesuatu yang memang merugikan (menyusahkan), di mana pun akan merugikan juga

Peribahasa

Menghadapkan bedil pulang
Merugikan (mencelakakan) keluarga sendiri

Peribahasa

Minum darah orang
Banyak merugikan orang dengan mengambil keuntungan yang berlebih-lebih darinya

Peribahasa

Sebaik-baiknya hidup teraniaya
Sekali-kali jangan merugikan atau mencelakakan orang lain sekalipun kita dirugikan atau dicelakakannya

Peribahasa

Sekam menjadi hampa berat
Tidak akan merugikan sedikit jua