Peribahasa

Dekat mencari suku, jauh mencari hindu
Mencari pertalian keluarga; menyusur galur

Peribahasa

Ular menyusur akar
Merendahkan diri, tetapi tidak turun martabatnya