Peribahasa

Ketam menyuruhkan anaknya berjalan betul
Orang yang memberi nasihat, tetapi dia sendiri tidak melakukan seperti yang dinasihatkannya itu