Peribahasa

Menyeluduk sama bungkuk, melompat sama patah
(persahabatan yang) seia sekata, sehina semalu