Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat sebagai syaratnya

Peribahasa

Mencencang berlandasan, melompat bersetumpu (bertumpuan)
Jika hendak melakukan sesuatu, hendaknya menyediakan alat atau syaratnya dahulu

Mario Teguh

Kita tidak akan menemukan yang kita idamkan, jika kita bekerja dan berjalan di jalan yang tidak menyediakan yang kita idamkan.