Peribahasa

Menyauk keringmenyaukkering, membeli habismenyaukhabis
Jika menyelidiki (menuntut ilmu dsb), hendaknya sedalam-dalamnya

Peribahasa

Sauk (menyauk) air mandikan diri
Hidup dengan usahanya sendiri