Peribahasa

Adakah buaya menolak bangkai
Orang jahat akan berbuat jahat kalau ada kesempatan

Peribahasa

Mayang menolak seludang
Melupakan orang yang telah memelihara sejak kecil

Andrea Hirata

diberi mobil-mobilan dia menolak, diberi gula-gula dia minta balon, dikasih balon dia minta balon gas, dikasih balon gas dia minta gula-gula. tak dikasih apa-apa, dia minta mobil-mobilan. diberi mobil-mobilan dan balon, dia minta balon gas. diberi mobil-mobilan, gula-gula, balon, dan balon gas, dia tak minta apa-apa.

Peribahasa

Tiada raja menolak sembah
Tidak ada orang yang tidak suka dihormati

Peribahasa

Tohok raja tidak dapat dielakkan
Sukar menolak kehendak orang yang berkuasa

Mario Teguh

Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan

Mustafa Kemal Atat

Kholifah tidak memiliki kekuasaan atau kedudukan apapun, kecuali sebagai figur seremonial saja. katanya memotong saat Dewan menemuinya karena Mustafa Kemal menolak melakukan tradisi saat pengangkatan Sultan Abdul Mejid II.