Peribahasa

Hendak ulam pucuk menjulai (pucuk dicinta ulam tiba)
Mendapat sesuatu yang lebih daripada yang dikehendaki

Peribahasa

Pucuk dicinta ulam tiba (hendak ulam pucuk menjulai)
Mendapat sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan