Peribahasa

Menjemur bangkai ke atas bukit
Memperlihatkan cela (air, cacat) sendiri