Peribahasa

Menjaring angin
Perbuatan yang sia-sia belaka

Peribahasa

Sia-sia menjaring angin, terasa ada tertangkap tidak
Jangan mengharapkan sesuatu yang bukan-bukan supaya tidak kecewa