Peribahasa

Bersaksi ke lutut
Menjadikan sahabat (sanak saudara sendiri) sebagai saksi

Peribahasa

Pikir itu pelita hati
Menggunakan akal budi dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik menjadikan seseorang lebih bijaksana

Peribahasa

Terlongsong perahu boleh balik, terlongsong cakap tak boleh balik
Perkataan yang tajam kerap kali menjadikan celaka diri dan tidak dapat ditarik kembali, sebab itu jika orang hendak berucap, hendaklah dipikirkan lebih dahulu

Mario Teguh

Seorang pemimpin adalah pribadi biasa yang kesungguhannya tidak biasa dalam menjadikan dirinya pelayan bagi kebaikan hidup orang banyak.

Quote

Orang-orang yang paling berbahagia tidak selalu memiliki hal-hal terbaik, mereka hanya berusaha menjadikan yang terbaik dari setiap hal yang hadir dalam hidupnya. – Anonim

Anonim

Ketenangan dan ketenteraman dapat mengubah rumah gubuk menjadi istana yang luas atau menjadikan istana raja sebuah sangkar atau penjara.