Peribahasa

Melonjak gerundang
Meniru-niru lagak (cara hidup) orang besar atau orang kaya

Peribahasa

Seperti Belanda kesiangan
Orang yang meniru-niru sikap Belanda (pada zaman penjajahan)

Peribahasa

Tiang pandak hendak menyamai tiang panjang
Hendak meniru-niru perbuatan orang besar atau kaya, akhirnya diri binasa