Peribahasa

Bermulut di mulut orang
Selalu meniru perkataan orang

Peribahasa

Diam di laut masin tidak, diam di bandar tak meniru
Tidak mengikuti adat kebiasaan yang baik

T.S. Eliot

Penulis yang masih muda, meniru. Penulis yang sudah berpengalaman, mencuri ide.

Abdullah Gymnastiar

Orang yang suka mengadu domba, dia meniru cara setan ketika menggoda manusia agar saling bermusuhan.

Kartini

Orang kebanyakan meniru kebiasaan orang baik-baik; orang baik-baik itu meniru perbuatan orang yang lebih tinggi lagi, dan mereka itu meniru yang tertinggi pula ialah orang Eropa. (Surat Kartini kepada Stella, 25 Mei 1899)