Peribahasa

Lepas bantal berganti tikar
Seorang laki-laki kawin dengan saudara perempuan atau keluarga istrinya yang meninggal

Peribahasa

Manusia mati meninggalkan nama (harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading)
Orang terkenal walaupun sudah meninggal, ia masih tetap dikenang

Peribahasa

Membalik-balik mayat di kubur
Menyebut-nyebut nama orang yang sudah meninggal

Peribahasa

Patah tumbuh hilang berganti
Seorang pemimpin apabila meninggal tentu akan ada penggantinya

Peribahasa

Di mana pinggan pecah, di sana tembikar tinggal
Di mana orang meninggal di situ dikuburkan

Peribahasa

Sampai titik darah yang penghabisan
Sampai meninggal

Peribahasa

Ganti (menggantikan) tikar (lepas bantal berganti tikar )
Mengawini istri kakak atau adik yang meninggal atau menikahi suami kakak atau adik yang meninggal