Peribahasa

Kendur menyusut, tegang memutus
Dikatakan tentang cara memerintah atau mengurus sesuatu yang kurang baik, yaitu kelemahan yang menyebabkan kekacauan dan kekerasan yang menimbulkan kerusuhan

Peribahasa

Lihat anak pandang menantu
Segala urusan anak hendaklah ditimbang-timbang dahulu apakah hal itu akan menimbulkan keadaan yang tidak baik pada menantu, sekalipun hal itu akan menguntungkan anak itu sendiri; setiap pekerjaan hendaklah ditimbang-timbang, jika baik bagi diri sendiri dan baik pula bagi orang lain, maka baru dilakukan

Peribahasa

Rindu jadi batasnya maka manis tak jadi cuka
Jangan terlalu mesra bergaul dengan seseorang sebab pergaulan seperti itu kerap kali menimbulkan dendam kesumat

Peribahasa

Sia-sia utang tumbuh
Pekerjaan yang dilakukan tidak hati-hati dan tidak rapi penjagaannya sehingga menimbulkan kerugian

Quote

Menyelesaikan permasalahan dengan emosi/kemarahan hanya akan menimbulkan permasalahan lainnya – Anonim

Anonim

Ketegasan adalah pisau tajam yang menimbulkan potongan yang lurus dan bersih, sedangkan keragu-raguan adalah pisau tumpul yang merobek dan mencabik-cabik, menimbulkan pinggiran-pinggiran yang buruk dan centang-perenang.

Anonim

Dipuji jauh lebih bahaya dibanding dicaci, karena pujian akan menimbulkan kemunafikan