Peribahasa

Sebagai sadur menimbul(kan) senam
Kelihatan keadaan (maksud, tabiat) yang sebenarnya