Peribahasa

Menimbang sama berat
Menjatuhkan hukuman dengan adil, tidak berat sebelah