Peribahasa

Ganti (menggantikan) tikar (lepas bantal berganti tikar )
Mengawini istri kakak atau adik yang meninggal atau menikahi suami kakak atau adik yang meninggal

Eugene Swearingen

Keputusan terpenting dalam hidup adalah menikahi orang yang Anda cintai.