Peribahasa

Belum bergigi hendak mengunyah (menggigit)
Hendak melakukan sesuatu, tetapi belum ada sarananya

Peribahasa

Mengunyah orang bergigi
Mengajar (memberitahu) orang yang sudah tahu