Peribahasa

Kalah jadi abu, menang jadi arang
Pertengkaran tidak akan menguntungkan kepada pihak mana pun

Peribahasa

Lihat anak pandang menantu
Segala urusan anak hendaklah ditimbang-timbang dahulu apakah hal itu akan menimbulkan keadaan yang tidak baik pada menantu, sekalipun hal itu akan menguntungkan anak itu sendiri; setiap pekerjaan hendaklah ditimbang-timbang, jika baik bagi diri sendiri dan baik pula bagi orang lain, maka baru dilakukan

Peribahasa

Mengairi sawah orang
Menguntungkan orang lain

Peribahasa

Betung ditanam, aur tumbuh
Mengharapkan sesuatu yang baik (menguntungkan), tetapi memperoleh yang sebaliknya

Peribahasa

Seperti tikus jatuh di beras
Ibarat orang yg mendapat pekerjaan yg menguntungkan dan tidak ingin meninggalkan pekerjaan itu lagi

Abdullah Gymnastiar

Saat yang paling menguntungkan bagi seorang mukmin, manakala semakin bertambah hari semakin baik kualitas dirinya.