Peribahasa

Dari lecah lari ke duri
Menghindarkan diri dari kesukaran, mendapat yang lebih besar

Peribahasa

Takut akan lumpur, lari ke duri
Menghindarkan diri dari kesusahan yang kecil, jatuh ke dalam kesusahan yang lebih besar

Tan Malaka

Seandainya kita tak mendapatkan kemenangan yang lengkap, kita sedapat mungkin dapat menghindarkan kekalahan – Naar de ‘Republiek Indonesia’Menuju Republik Indonesia (1925)

Hamka

Kalau nyata bahawa harta benda tidak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahawa kesusahan yang menimpa orang kaya, serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin.