Peribahasa

Jika tak lalu dandang di air, di gurun dirangkakkan (ditanjakkan)
Menggunakan segala daya upaya untuk mencapai maksud

Peribahasa

Melanting menuju tampuk, berkata menuju benar
Dalam rapat (perundingan), kita harus menggunakan dasar kebenaran dan kejujuran

Peribahasa

Menunjukkan ilmu kepada orang menetak
Nasihat yang baik itu tidak berguna bagi orang yang tidak mau menggunakannya

Peribahasa

Pikir itu pelita hati
Menggunakan akal budi dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik menjadikan seseorang lebih bijaksana

Peribahasa

Tinggi banir tempat berlindung
Setiap hal yang istimewa ada faedahnya asal tahu menggunakannya

Rick Devos

Sukses adalah keberhasilan yang anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada Anda.

Rick Devos

Sukses adalah keberhasilan yang anda capai di dalam menggunakan talenta-talenta yang telah Allah berikan kepada Anda