Peribahasa

Hendak menggaruk tidak berkuku
Hendak berbuat sesuatu, tetapi tidak berkemampuan

Peribahasa

Siapa gatal, dialah menggaruk
Siapa berkehendak dialah yang harus berbuat

Peribahasa

Siapa yang gatal, dialah yang menggaruk
Orang yang berkehendak (ingin), dialah yang harus berbuat sendiri

Peribahasa

Tidak ada orang menggaruk ke luar badan
Biasanya orang berpihak kepada kaum keluarganya (golongannya) apabila ada perselisihan