Peribahasa

Ganti (menggantikan) tikar (lepas bantal berganti tikar )
Mengawini istri kakak atau adik yang meninggal atau menikahi suami kakak atau adik yang meninggal

Owen Fellthan

Matinya orang baik ibarat padamnya lilin berwewangian, ia menggantikan hilangnya cahaya dengan bau harum yang ia tinggalkan.

Mark Twain

Manusia tidak menjadi tua sampai penyesalan menggantikan impiannya. A man is not old until regrets taking place of his dreams.