Peribahasa

Biar dahi berluluk asal tanduk mengena
Apa pun akan dilakukan asal maksud tercapai

Peribahasa

Bungkuk kail hendak mengena
Tipu muslihat untuk mencari keuntungan

Peribahasa

Seperti gunting makan di ujung
Perlahan-lahan (diam-diam tidak kentara), tetapi mengena atau tercapai apa yang dimaksudkan