Bob Sadino

Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada.

Peribahasa

Menahan jerat di tempat genting
Mengambil keuntungan dari kesusahan atau penderitaan orang lain

Peribahasa

Mengail berumpan, berkata bertipuan
Kalau menghendaki sesuatu dari orang lain, harus pandai mengambil hatinya

Peribahasa

Mengambil bungkal kurang
Merasa tersinggung oleh perkataan orang lain

Peribahasa

Mengisap (mencarak, mencucup) benak
Terlalu banyak mengambil keuntungan dari orang lain (mengisap darah)

Tere Liye

Kalau Tuhan benar-benar penyayang kenapa Dia harus menciptakan orang-orang jahat. Orang-orang yang mengambil kebahagiaan orang lain.

Peribahasa

Minum darah orang
Banyak merugikan orang dengan mengambil keuntungan yang berlebih-lebih darinya