Peribahasa

Mandi (berendam) tak basah
1 berbuat sesuatu tanpa mengacuhkan teguran atau peringatan