Peribahasa

Menempong menuju jih
Langsung mengenai sasarannya (maksudnya)