Peribahasa

Ibarat menegakkan benang basah
Melakukan sesuatu yang tidak akan berhasil

Peribahasa

Menegakkan benang basah
Melakukan pekerjaan yang mustahil dapat dilaksanakan

Peribahasa

Menegakkan juek-juek sesudah menyabit
Sesudah perkara (pekerjaan) selesai, baru teringat akan cara yang terbaik untuk menyelesaikannya

Peribahasa

Menegakkan sumpit tak berisi
Perbuatan yang sia-sia belaka

Peribahasa

Condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegakkan
Pemimpin yang akan membantu anak buahnya kalau mereka dalam kesusahan