Peribahasa

Bagai bertanak di kuali
Bermurah hati kepada orang lain sehingga mendatangkan kesusahan kepada diri sendiri

Peribahasa

Jangan ditentang matahari condong, takut terturut jalan tak berintis
Hendaklah kita selalu ingat dan cermat, jangan teperdaya atau tergoda akan sesuatu yang elok, tetapi mungkin mendatangkan bahaya

Peribahasa

Kurang taksir, hilang laba
Kurang hati-hati mungkin akan mendatangkan kerugian (kesusahan dsb)

Peribahasa

Menghambat kerbau berlabuh
Mencegah sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan atau kesenangan kepada orang

Peribahasa

Menjolok sarang tabuhan
Berbuat sesuatu yang mendatangkan bahaya

Peribahasa

Ombak yang kecil jangan diabaikan
Perkara kecil yang mungkin mendatangkan bahaya perlu diperhatikan juga

Peribahasa

Orang – beranak tak boleh disuruh
Pekerjaan yang tidak tetap selalu mendatangkan rugi