Peribahasa

Benci akan mencit rengkiang disunu
Sebab takut akan bahaya yang kecil, dibuanglah keuntungan yang banyak

Peribahasa

Mencit seekor, penggada seratus
Berhadapan dengan lawan yang banyak (lebih kuat dsb):