Peribahasa

Belum punya kuku hendak mencubit
Belum mempunyai kekuasaan sudah hendak mencari-cari kesalahan orang

Peribahasa

Mara jangan dipukat, rezeki jangan ditolak
Jangan mencari-cari bahaya atau kecelakaan

Peribahasa

Mencari lantai terjungkat
Mencari-cari kesalahan orang

Quote

Orang yang selalu mencari-cari alasan bagi kegagalannya, tidak akan memperoleh kemajuan untuk selamanya. – Anonim