Peribahasa

Anak badak dihambat-hambat
Dengan sengaja mencari bahaya

Peribahasa

Bala lalu dibawa singgah
Sengaja mencari kesusahan (kecelakaan)

Peribahasa

Hidup seperti musang
Tentang orang jahat (pencuri) yang pada siang hari tidak kelihatan tetapi pada malam hari merayap mencari mangsanya

Peribahasa

Kain lama dicampak buang, kain baru pula dicari
Menceraikan istri tua dan mencari istri muda

Peribahasa

Lesung mencari alu
Perempuan mencari laki-laki

Peribahasa

Meletakkan api di bubungan
Sengaja mencari bahaya

Peribahasa

Memancing dalam belanga
Mencari keuntungan dalam lingkungan keluarga (kawan sendiri)