Peribahasa

Bak menanti orang dahulu, bak melalah orang kudian
Melakukan sesuatu yang sia-sia

Peribahasa

Menanti putih gagak hitam
Mengharap sesuatu yang tidak mungkin didapat

Peribahasa

Biang menanti tembuk
Perkara yang hampir mendapat keputusan

Peribahasa

Biduk tiris menanti karam
Sudah tidak tertolong lagi

Peribahasa

Pecah menanti sebab, retak menanti belah
Sekadar menanti kesempatan untuk membalas dendam

Peribahasa

Calak ganti asah (menanti tukang belum datang)
Sesuatu yang dipakai untuk sementara waktu saja sebelum ada yang lebih baik (jadi hanya sekadar mencukupi kebutuhan)

Peribahasa

Retak menanti belah
Perkara kecil yang mungkin menjadi besar