Peribahasa

Lain bengkak, lain menanah
Lain orang yang bersalah, lain pula orang yang menerima hukuman