Peribahasa

Menaikkan air ke gurun
Melakukan pekerjaan yang sukar sekali

Peribahasa

Menaikkan bandar sondai
Melakukan pekerjaan yang sukar