Peribahasa

Mempertinggi semangat anjing
Memperbaiki nama orang jahat (tentu sia-sia)

Peribahasa

Mempertinggi tempat jatuh, memperdalam tempat kena
Sengaja membesar-besarkan kesalahan sendiri sehingga mendapat hukuman (kerugian) yang berat