Peribahasa

Menjemur bangkai ke atas bukit
Memperlihatkan cela (air, cacat) sendiri

Peribahasa

Gaharu dibakar kemenyan berbau
Memperlihatkan kelebihannya supaya dipercayai orang

Peribahasa

Seludang menolakkan mayang
Memperlihatkan atau kelihatan kecantikannya (isi hatinya, kesombongannya, dsb)

Peribahasa

Semua berasnya
Memperlihatkan semua hartanya (kepandaian dsb)

Peribahasa

Harimau mati karena belangnya
Mendapat kecelakaan karena memperlihatkan keunggulannya

Peribahasa

Harimau menunjukkan belang nya
Orang yang memperlihatkan kekuasaannya

Peribahasa

Seperti beranak besar hidung
Perihal seseorang yang sebentar-sebentar menengok atau memperlihatkan barang yang baru diperolehnya