Peribahasa

Memegang besi panas
Melakukan sesuatu dengan selalu diliputi khawatir dan takut

Peribahasa

Menggenggam erat membuhul mati
Memegang janji (putusan, nasihat, dsb) erat-erat

Peribahasa

Seperti memegang tali layang-layang
Orang berkuasa (kaya) yang dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap orang lemah

Peribahasa

Tegak pada yang datang
Tetap pendiriannya

Abdullah Gymnastiar

Orang yang diangkat memegang amanah jabatan sedang ia tidak memintanya, akan dapat banyak pertolongan dalam tugasnya.

Anonim

Jangan merasa aman terhadap seorang bodoh yang sedang memegang pisau.