Peribahasa

Kera menegurkan tahinya
Membukakan kehinaan sendiri

Peribahasa

Mencencang lauk tengah helat
Membukakan rahasia sendiri di hadapan orang banyak